Skip directly to content

FAQ

faqq
container
row
col-md-12 col-sm-12 col-xs-12
Smärta
 • Vad är smärta?Open or Close

  Det finns en stor mängd nerver i människokroppen som skickar signaler till hjärnan som gör det möjligt för oss att se, lukta och känna saker – och att känna smärta. Om man tar i en het stekpanna skickar nerverna i handen en signal till hjärnan som talar om att man måste ta bort handen. I sådana fall är smärtan något positivt – en varning.

  Denna typ av smärta kallas akut smärta. Den kan sitta i en tid men försvinner när såret har läkt, och normalt varar den mindre än en månad. Akut smärta kan för det mesta lindras effektivt med smärtstillande medel.

  Om smärtan kvarstår efter att skadan har läkt, kallas den långvarig smärta. Långvarig smärta kan också förekomma utan något samband med en skada.

 • Vad är neuropatisk smärta / nervsmärta?Open or Close

  Nervsmärta eller neuropatisk smärta är en typ av långvarig smärta orsakad av nervceller som är skadade eller inte fungerar normalt. Den kan också bero på skador i den del av nervsystemet som överför smärtsignaler från t.ex. ett finger till ryggmärgen eller hjärnan.

  Eftersom nerven eller nerverna är överstimulerade fortsätter den eller de att skicka signaler till hjärnan – även om det inte finns någon egentlig orsak till detta. Och eftersom smärtan känns mer eller mindre konstant måste den också behandlas konstant.

 • Är alla fall av nervsmärta lika?Open or Close

  Neuropatisk smärta är ett mycket individuellt tillstånd. Intensiteten kan variera. Smärtan kan komma och gå, öka gradvis under flera dagar och bli långvarig, mycket våldsam och begränsa förmågan att leva ett normalt liv. Smärtan kan kännas i ett visst område eller på flera ställen i kroppen.

 • Varför får man nervsmärta / neuropatisk smärta?Open or Close

  Neuropatisk smärta kan bero på ett antal olika saker och den kan uppkomma utan någon särskild anledning.

  En vanlig orsak är att några nerver har skadats i samband med en olycka, operation eller sjukdom, t.ex. diabetes, cancer eller en ryggåkomma.

  Neuropatisk smärta kan också orsakas av vitaminbrist, gifter, alkoholmissbruk, njursjukdomar, frakturer m.m.

 • Är neuropatisk smärta en sällsynt sjukdom?Open or Close

  Enligt Läkemedelsverket lider cirka 130 000 svenskar av neuropatisk smärta vilket motsvarar ca 1,5% av befolkningen. Det är med andra ord ett vanligt tillstånd.

 • Kan nervsmärta botas?Open or Close

  Nervsmärta är ett kroniskt tillstånd för vilket det inte finns något känt botemedel. Men behandling med Lyrica kan hjälpa dig att kontrollera smärtan och hålla den på en uthärdlig nivå som gör det möjligt för dig att leva ett normalt vardagsliv.

 • Varför brukar inte vanliga smärtstillande medel hjälpa mot neuropatisk smärta?Open or Close

  Neuropatisk smärta beror inte på en fysisk skada – ett sår eller en infektion – utan på en skada i nervsystemet. Därför behandlas den vanligen med läkemedel som påverkar nervsystemet, som Lyrica.

Vad mer kan jag göra?
 • Vad mer kan jag göra för att kontrollera smärtan?Open or Close

  För att få ett en bättre livskvalitet är det bra att känna till vad som kan påverka smärtupplevelsen. Din uppfattning av smärtan kan påverkas av t.ex. depression, muskelspänningar, stress, sömn m.m.

  Du kan få hjälp att kontrollera smärtan bättre genom att komplettera läkemedlet med andra typer av behandling – t.ex. sjukgymnastik, massage, vattengymnastik och olika avslappningstekniker.

  Det finns även olika typer av psykologiska behandlingsmetoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptansterapi (ACT). Du kan diskutera detta med din läkare eller vårdcentral.

 • Kan jag träna och motionera?Open or Close

  Det är helt naturligt att vara mindre aktiv när man har ont. Men om man inte är tillräckligt aktiv kommer det att påverka muskelstyrkan och uthålligheten. Det kan leda till att smärtan kvarstår även om man gör allt annat rätt för att bekämpa den.

  Både det allmänna välbefinnandet och smärtupplevelsen gynnas av så mycket fysisk aktivitet som möjligt. Ju starkare muskler, desto lindrigare blir smärtan.

  Det är viktigt att börja försiktigt så att kroppen överbelastas eller smärtan provoceras för mycket. Ställ upp några mål som du tror att du kan uppfylla. Och håll dig till aktiviteter som du tycker om.

   

  Om du vill börja bli mer fysiskt aktiv kan du använda några enkla sätt att få mer motion:

  Ta trapporna istället för hissen.

  Ta lite längre promenader än du brukar – kanske en liten omväg då och då.

  Sträck, böj och rör på dig så mycket som möjligt – även i hemmet.

 • Vad ska jag äta?Open or Close

  Först och främst ska du fråga läkaren om det finns några livsmedel som du ska avhålla dig från. Generellt ska du fokusera på att äta så hälsosamt och varierat som möjligt. Det kan ha en positiv effekt på smärtan eftersom en hälsosam kost främjar motståndskraft och energi. Du ska också tänka på din vikt eftersom lägre vikt minskar belastningen på benen och musklerna och på så vis bidrar till att lindra smärtan.

 • Hur är det med sömn?Open or Close

  God sömn är viktig för alla. Det är särskilt viktigt om man har långvarig smärta eftersom det har visat sig att rätt mängd sömn kan hålla smärtan på en lägre nivå.

  Det är mycket vanligt med sömnstörningar och trötthet i samband med långvarig smärta. Man kan ha svårt att somna, man kan vakna många gånger under natten och tidigt på morgonen. Därför kan man känna behov av att sova under dagen. En god regel är dock att försöka undvika att sova längre perioder under dagen eftersom det kan påverka nattsömnen.

Lyrica

Om Lyrica

 • Hur verkar Lyrica?Open or Close

  Den aktiva substansen i Lyrica är pregabalin. Pregabalin verkar i hjärnan och i centrala nervsystemet och liknar en naturlig substans som påverkar överföringen av signaler mellan nervcellerna i kroppen.

  Lyrica modererar överreaktiva nervceller och påverkar det sätt på vilket nervceller skickar och tar emot signaler från varandra. På så vis kan Lyrica lindra vissa symtom på sjukliga tillstånd i nervsystemet.

  Det kan hända att Lyrica inte har någon effekt i början av behandlingen. Det kan ta några veckor medan dosen gradvis ökas enligt läkarens behandlingsplan.

 • I vilka doser finns Lyrica? Open or Close

  Kapslar med Lyrica finns i doserna 25, 50, 75, 100, 150, 225 och 300 mg, samt som oral lösning (mixtur) 20mg/ml.

 • Hur ska Lyrica förvaras?Open or Close

  Förpackningen med Lyrica ska förvaras svalt, vid en temperatur under 25 oC, och kapslarna ska förvaras i förpackningen tills de ska användas.

  Lyrica måste förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Använd inte Lyrica efter det utgångsdatum som anges på förpackningen och blisterkartan.

 • Vad ska man göra med kapslar som är för gamla eller som inte kommer att användas?Open or Close

  Läkemedel som inte kommer att användas ska alltid lämnas till apoteket. 

 • Varför används Lyrica även mot epilepsi och generaliserat ångestsyndrom?Open or Close

  Lyrica påverkar sjukliga tillstånd i nervsystemet, vilket inkluderar nervsmärta och epilepsi samt generaliserat ångestsyndrom. 

 • Var finns det information om Lyrica?Open or Close

  Du ska alltid läsa den bipacksedel som finns i förpackningen med det läkemedel du tar.

  Om du vill ha mer information om ditt tillstånd och om användningen av Lyrica kan du fråga din läkare eller apotekspersonalen.

  Du kan också få mer information på Fass.se och du kan ladda ned appen LyricaPatient på Google Play eller App Store. Appen innehåller information om behandlingen, om hur du får ett bättre liv med långvarig smärta och en dagbok som hjälper dig att få kontroll över smärtan.

Hur du använder Lyrica

 • Hur mycket Lyrica ska jag ta per dag?Open or Close

  Den vanliga dagliga dosen av Lyrica är mellan 150 och 600 mg. Läkaren avgör vilken dos som är bäst för dig. De flesta människor rekommenderas att börja med lägre doser, som ökas gradvis till full dos efter cirka 14 dagar.

  Det är viktigt att du inte ändrar den dagliga dosen av Lyrica utan att diskutera det med din läkare

 • Hur ska Lyrica tas?Open or Close

  Du ska alltid ta Lyrica-kapslarna med ett glas vatten. Lyrica kan tas i samband med måltid eller utan att äta något. 

 • Hur ofta ska Lyrica tas?Open or Close

  Lyrica måste tas varje dag och för att få så bra effekt av läkemedlet som möjligt är det viktigt att kapslarna tas vid samma tid varje dag.

  Läkaren talar om för dig om du ska ta Lyrica två eller tre gånger om dagen. Om du ska ta två dagliga doser, ska du ta Lyrica på morgonen och på kvällen. Om du behöver tre dagliga doser, ska du ta en på morgonen, en på eftermiddagen och en på kvällen.

  OBS! Det är viktigt att fortsätta ta Lyrica enligt läkarens anvisningar. Sluta inte att ta läkemedlet eller ändra doserna utan att prata om det med din läkare. 

 • Vad ska jag göra om jag glömmer att ta en dos av Lyrica?Open or Close

  Om du glömmer en dos, går det bra att ta den inom några timmar efter den vanliga tiden. Om det är närmare den tid då du ska ta nästa dos, tar du bara den dosen. Ta aldrig dubbel dos av Lyrica för att kompensera för en glömd dos.

  Se alltid till att du har tillräckligt med läkemedel för veckoslut, semestrar, resor osv. 

 • Vad ska jag göra om jag har tagit för stor mängd av Lyrica?Open or Close

  Kontakta omedelbart läkare eller akutmottagning och be om råd om du har tagit en större dos Lyrica än vad du brukar – eller om du tror att någon annan har gjort det. Och gör det även om inga tecken på obehag uppstår.

  Symtom på överdosering av Lyrica kan vara humörsvängningar, dåsighet, förvirring, depression, agitation eller rastlöshet. 

 • Kan jag ta andra typer av läkemedel medan jag tar Lyrica?Open or Close

  Det är vanligen inga problem att ta andra läkemedel tillsammans med Lyrica. Det har dock visat sig att om det tas samtidigt med de lugnande medlen oxykodon (OxyContin® eller Oxynorm®) eller lorazepam (Temesta®) kan Lyrica öka biverkningarna av dessa läkemedel – t.ex. apati.

  När du behandlas med Lyrica ska du alltid tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar något annat läkemedel – och det gäller även receptfria läkemedel.

 • Vad bör jag känna till när jag tar Lyrica?Open or Close

  Du avråds från att ta Lyrica om du tidigare har visat tecken på överkänslighet mot den aktiva substansen pregabalin eller något annat innehållsämne i kapslarna.

  Man blir känsligare för läkemedel med åldern. Vid högre ålder ökar därför risken för biverkningar. Vid njurbesvär kan läkaren ordinera en lägre dos av Lyrica.

  Om du har problem med hjärtat eller cirkulationen ska du tala med läkaren om detta innan du tar Lyrica. 

Mer information om Lyrica

 • För vem ska jag berätta om min behandling med Lyrica?Open or Close

  Det är en bra idé att berätta för dina närstående och vänner om din smärta och att du behandlas med Lyrica.

  Det är viktigt att berätta för läkare, sjukhus, tandläkare osv. att du tar Lyrica om du ska börja ta något annat läkemedel eller om du ska genomgå en operation. 

 • Kan jag köra bil medan jag tar Lyrica?Open or Close

  Medicinering med Lyrica kan leda till yrsel, dåsighet och koncentrationssvårigheter. Du bör därför inte köra bil eller andra fordon, använda maskiner eller utöva liknande aktiviteter förrän du är säker på att Lyrica inte påverkar din förmåga att klara det.

 • Kan jag dricka alkohol medan jag tar Lyrica?Open or Close

  Lyrica kan förstärka effekten av alkohol eftersom det påverkar centrala nervsystemet, precis som alkohol gör. Du rekommenderas därför att inte dricka alkohol medan du behandlas med Lyrica.

 • Kan Lyrica framkalla abstinens eller beroende?Open or Close

  Lyrica har i några fall kopplats till beroende och missbruk. Den specifika orsaken till missbruket är inte känd. Lyrica påverkar inte samma delar av centrala nervsystemet som andra beroendeframkallande läkemedel eller substanser. Berätta för läkaren om du tidigare har missbrukat läkemedel, alkohol eller andra droger så att ni båda två är medvetna om risken.

 • Vad händer om jag slutar att ta Lyrica?Open or Close

  Om du slutar att ta Lyrica kan du få vissa abstinenssymtom. Biverkningarna som kan uppstå när man slutar att ta läkemedel riktade mot centrala nervsystemet är ganska vanliga. Behandlingen bör därför trappas ned gradvis under minst en vecka. Men du ska aldrig sluta att ta Lyrica utan att först diskutera det med din läkare.

 • Kan jag använda p-piller medan jag tar Lyrica?Open or Close

  Lyrica påverkar inte p-pillers preventiva effekt. Och p-piller påverkar inte Lyricas effekt.

 • Kan jag ta Lyrica om jag är gravid?Open or Close

  På samma sätt som med många andra läkemedel ska du inte ta Lyrica om du är gravid, om inte läkaren godkänner det.

 • Kan jag amma medan jag tar Lyrica?Open or Close

  Lyrica utsöndras i bröstmjölk, men effekten på spädbarn är inte känd. Tag inte Lyrica medan du ammar utan att först diskutera med din läkare.

Lyrica och biverkningar

 • Vad ska jag göra om jag får biverkningar?Open or Close

  Tala alltid om för läkaren om du tror att du har biverkningar. Sluta aldrig att ta Lyrica utan att först rådgöra med din läkare.

 • Kan Lyrica ha biverkningar?Open or Close

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om du får det, handlar det troligen om yrsel, dåsighet eller huvudvärk, som är de vanligaste biverkningarna, och de försvinner vanligen efter de första veckorna.

  I bipacksedeln som finns i förpackningen listas andra biverkningar som kan förekomma men de är sällsynta.

  Om du får biverkningar som inte nämns i bipacksedeln i förpackningen med Lyrica ska du omedelbart kontakta din läkare.