Skip directly to content

cookie


En cookie är en liten informationsfil som förs över till din dator vid uppkoppling mot en webbplats och som sparas i anslutning till de filer som används av din webbläsare.

I cookien finns information om:

vilka webbplatser du besökt
vilka inställningar du gjort på webbplatsen
hur länge du stannat på webbplatsen
Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.


Det finns olika sorters cookies för olika ändamål.


Sessions- eller navigeringscookie används för att underlätta för dig att snabbt och enkelt navigera till de delar av webbplatsen som du besökt. Cookien lagras på din dator och aktiveras när du återvänder till ett avsnitt eller på nytt besöker webbplatsen.


Tjänstecookie används för att underlätta för dig att utnyttja en särskild tjänst som du anslutit dig till på webbplatsen (t ex. tillgång till en informationstjänst om ett visst behandlingsområde).


Navigeringscookies lagras som längst i tre år efter det att du senast besökte webbplatsen.


Tjänstecookies lagras under den tid du är ansluten till den aktuella webbplatsen eller under så lång tid uppgifterna krävs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.Cookies på denna webbplats


Denna webbplats innehåller följande förstapartscookies, det vill säga cookies som av Pfizer automatiskt sparas ned på din dator när du anger adressen för den aktuella webbplatsen, eller klickar på en länk till webbplatsen.


COOKIE_SUPPORT:


Cookien används för att lagra data om cookien är aktiverad (JA/NEJ), den behövs så att den tekniska plattformen ska fungera. Cookien är en så kallad tjänstecookie.


GUEST_LANGUAGE_ID:


Cookien innehåller en kod som används för att lagra språkinformation specifik för användaren. Cookien kommer att sparas i din webbläsare så länge uppkopplingen mot webbplatsen äger rum. Personuppgifter lagras ej. Cookien är en så kallad tjänstecookie.


JSESSIONID:


Cookien används för att skapa en sessions-ID. En sessions-ID ges till en besökare på sitt första besök till en webbplats. Det skiljer sig från ett användar-ID i det sessioner är vanligtvis kortlivade (de löper ut efter en viss tid av inaktivitet som kan vara minuter eller timmar) och kan bli ogiltiga efter ett visst mål har uppnåtts. Cookien är en så kallad sessionscookie.


Skickar innehåll till CMS-verktyget oavsett om du har JavaScript aktiverat i din webbläsares inställningar. Det kan leverera innehåll på ett lämpligt sätt beroende på dina inställningar. Det upphör att gälla när du stänger webbläsaren.


Tredjepartscookies


Cloudfront CDN:


s_fid - innehåller ett slumpmässigt genererat, unikt id för en besökare.
s_lv - innehåller ett utgångsdatum för statiskt innehåll som levereras via CDN


Streamio:


_streamio_session - innehåller ett slumpmässigt genererat, unikt id för en besökare. Det upphör att gälla när du stänger webbläsaren.


Janrain:


janrainSSO_session - innehåller ett slumpmässigt genererat, unikt id för en besökare. Det upphör att gälla när du stänger webbläsaren.


Google analytics:


Denna webbplats använder därtill Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc (se vidare www.google.com/analytics). Tjänsten använder cookies som sparar information om hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) och detta kommer vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google använder informationen i syfte att utvärdera användningen av webbsidan, sammanställa statistiken i rapporter till Pfizer. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Din IP-adress kommer inte att kopplas samman med annan data.


__utma:
Cookien används för att identifiera om en besökare (webbläsare) är ny eller återkommande och sparas i två år. Datan som sparas består av domänhash (domänen i nummerform), besökar-ID (slumpmässigt genererat nummer), tidsangivelse och antal sessioner.
__utmb:
Cookien sparas i 30 minuter och används för att identifiera ett besök med hjälp av domänhash, antal sidvisningar och tidsangivelse.
__utmc:
En temporär cookie som tas bort när webbläsaren stängs. Används tillsammans med __utmb för att identifiera ett besök. Innehåller domänhash.
__utmz:
Cookien talar om för Google Analytics vart ett besök kommer ifrån: om det är via en sökmotor, en annan webbplats eller om användaren skrivit in adressen direkt i adressfältet. Cookien lagrar förutom domänhash just besökarens källa och eventuella kampanjer.


Hur du hindrar Pfizers lagring av cookies


Du har rätt att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator.
För att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies alternativt att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan även via din webbläsare radera tidigare lagrade cookies.
Eftersom metoden för att förhindra cookies varierar beroende på vilken webbläsare du har får vi hänvisa dig till din webbläsares hjälpsidor för mer information.
Rättigheten att hindra Pfizer att lagra cookies gäller dock inte för tjänstecookies, då dessa utgör en förutsättning för dig att kunna ansluta dig till och använda webbplatsen.
Om du hindrar lagring av navigeringscookies innebär det att dina navigeringsmöjligheter på webbplatsen försämras.Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies, anses du därigenom ha lämnat ditt samtycke till användningen av ovan beskrivna cookies, för de syften som angivits för respektive cookie.


Kontakt vid frågorOm du har frågor angående Pfizers användning av cookies är du välkommen att kontakta ansvarig för webbplatsen.