Skip directly to content

lyrica app

LyricaPatient


Appen som kan hjälpa dig att få en bra start på din smärtbehandling.


LyricaPatient är avsedd för människor med neuropatisk smärta som har fått Lyrica ordinerat av sin läkare.

Du kan ladda ner appen på Google Play eller App Store. Du loggar in på appen med det sexsiffriga förpackningsnumret på din Lyrica-förpackning.

Ladda ner LyricaPatient nedan eller läs mer om appen längst ner på den här sidan

App Store Google Play

Ett extra stöd under din första månad med Lyrica?

Du kan använda appen till ett antal saker i samband med behandlingen. En av de viktigaste funktionerna är att stödja dig under den första månaden med Lyrica, då du behöver vänja dig vid behandlingen och att ta läkemedlet varje dag.

Funktionen ger dig råd varje dag under den första månaden – t.ex:

Om något med din smärta oroar dig kan du göra en anteckning om det. På så sätt lär du dig att förstå smärtan bättre och vad som ligger bakom den.

Påminnelse

Det är viktigt att du tar Lyrica regelbundet och vid samma tid varje dag. Du kan ställa in appen så att den påminner dig om att ta läkemedlet vid de tider som din läkare har rekommenderat.


Lär känna din smärta

I appen finns en dagbok som du kan använda till att göra anteckningar om din smärta och behandling. Med en av funktionerna i dagboken kan du markera var smärtan är värst på en figur och ange intensiteten på en skala. På det sättet kan dagboken hjälpa dig att få en överblick över smärtan.

Kalender

Du kan anteckna biverkningar och andra saker som du vill prata om med läkaren vid nästa besök. Och appen kan också påminna dig om besöket.